مراجعه‌کننده محترم

جهت ارائه مناسب خدمات به شما و پیش گیری از بروز هرگونه ناهماهنگی احتمالی، خواهشمندیم در هنگام دریافت نوبت از سایت سایکلند، به موارد زیر توجه فرمایید:

  • لطفا در انتخاب تاریخ و ساعت مشاوره دقت بفرمائید. زیرا تغییر یا جابجایی زمان انتخاب شده مقدور نمی‌باشد.
  • لطفا در هنگام انتخاب شیوه مشاوره(حضوری یا آنلاین) دقت کنید؛ تا بعدا دچار مشکل نشوید.
  • مشاوره‌های آنلاین ما در بستربرنامه گوگل میت انجام می‌شوند. در انتهای فرایند نوبت‌گیری، لینک جلسه مشاوره آنلاین، از طریق پیامک برای‌تان ارسال ‌می‌شود.
  • چون نوبت‌دهی‌های مساوره از طریق سایت انجام می‌شود؛امکان کنسل کردن وقت رزرو شده وجود نخواهد داشت.
  • در صورت عدم حضور مراجع در زمان تعیین‌شده(حضوری و آنلاین) نوبت مراجع باطل شده و نوبت‌ جایگزین اختصاص نخواهد یافت.
  • درصورت تاخیر در ورود به جلسه(در مشاوره‌های آنلاین) یا حضور در جلسه مشاوره(در مشاوره‌های حضوری) مقدار زمان تاخیر از زمان جلسه مشاوره کسر خواهدشد.