سید علی قاسمی روانشناس و درمانگر واقعیت درمانی نایب رئیس انجمن واقعیت درمانی ایران رئیس کمیسیون روانشناسی مثبت انجمن روانشناسی تربیتی

سید علی قاسمی

سید علی قاسمی روانشناس و درمانگر واقعیت درمانی نایب رئیس انجمن واقعیت درمانی ایران رئیس کمیسیون روانشناسی مثبت انجمن روانشناسی تربیتی

آرزو نوروزی مشاوره زوج درمانی / مشاوره پیش ازدواج / مشاوره طلاق / مشاوره مشکلات جنسی مشاوره افسردگی / مشاوره وسواس  / مشاوره اختلالات رفتاری 

آرزو نوروزی

آرزو نوروزی مشاوره زوج درمانی / مشاوره پیش ازدواج / مشاوره طلاق / مشاوره مشکلات جنسی مشاوره افسردگی / مشاوره وسواس  / مشاوره اختلالات رفتاری 

ایرج اکبری مشاوره زوج درمانی / مشاوره پیش ازدواج / مشاوره طلاق / مشاوره اختلالات نوجوانی / مشاوره مهارت های زندگی.

ایرج اکبری

ایرج اکبری مشاوره زوج درمانی / مشاوره پیش ازدواج / مشاوره طلاق / مشاوره اختلالات نوجوانی / مشاوره مهارت های زندگی.

آمنه گلعلی پور مشاور و درمانگر مشاوره کودک / مشاوره نوجوان

آمنه گلعلی پور

حوزه فعالیت:
مشاوره کودک / مشاوره نوجوان
مشاوره فردی و بزرگسال/ مشاوره افسردگی / مشاوره اضطراب
کوچینگ فردی و سازمان / لایف کوچ
مدرس آموزش خانواده /  روانشناس مدرسه
عضویت در مجامع علمی و حرفه ای :
عضو سازمان نظام روانشناسی(دارای پروانه اشتغال)

شاهین معروفخانی مشاوره اختلالات نوجوانی  / مشاوره افسردگی

شاهین معروفخانی

مشاوره اختلالات نوجوانی  / مشاوره افسردگی / مشاوره اختلال اضطرابی / مدیریت هیجانات مشاوره اختلالات رفتاری  / مشاوره وسواس 

ملیحه ترابی روانشناس و درمانگر

ملیحه ترابی

ملیحه ترابی روانشناس و درمانگر ، عضو سازمان نظام رواشناسی و مشاوره ایران و عضو پیوسته انجمن علمی واقعیت درمانی ایران

سبد خرید