2

از جمع گریزان و مضطرب: اضطراب اجتماعی چيست؟

اضطراب اجتماعی (با نام انگلیسی SOCIAL ANXIETY) که با نام‌های جمع هراسی یا فوبیای اجتماعی نیز شناخته می‌شود، جزو شایع­ترین اختلالات اضطرابی است. این اختلال در زنان بیشتر از مردان بوده و معمولا در اواخر دوران کودکی و اوایل نوجوانی آغاز می‌­شود. سایکلند