والدین آگاه و رابطه امن با فرزند

رابطه با والدين: پدر و مادر آگاه و رابطه امن با فرزند

رابطه با والدین: پدر و مادر آگاه و رابطه امن با فرزند چگونه است؟

فرزند شما از مدرسه به خانه آمده است. می گويد: امروز به بچه ديگری دعوا کرده و دفتر مدرسه خواسته است که فردا با پدر و مادر خود به دفتر مدير مراجعه کنيد.

در اين چنين شرايطی اکثر پدر و مادر ها رفتارهای هيجانی نشان می دهند. در خيلی از وقت ها نيز تنبيه پدر و مادر معنای قهر کردن به خود می گيرد.

با اين کار راه گفتگوی فرزند با والدين بسته می شود.

به واقع فرزند ديگر پيش چه کسی می تواند حرف خود را بزند؟

نتيجه اين رفتارها اين است که شما عزت نفس و اعتماد به نفس فرزند خود را از او سلب می کنيد.

به کودک خود می آموزيد که ديگر حل مسأله نکند!

وقتی بزرگ می شود و به يک چالش بر می خورد با اين مسأله روبرو می شود که حال بايد چه کند. چگونه از پس مشکل خود بر آيد!

در اين شرايط بايد چه کرد؟

رابطه با والدین: پدر و مادر آگاه و رابطه امن با فرزند چگونه است؟

 

 

 

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت‌های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *