ريشه تعاملات اجتماعی فرزندان دختر

ريشه تعاملات اجتماعی فرزندان دختر

ريشه تعاملات اجتماعی: بازی اعتماد به نفس

اگر می خواهيد اعتماد به نفس دخترهای شما در مواجهه با تعاملات اجتماعی بيشتر شود بايد به اين نکته توجه کنيد: رفتارهای اجتنابی را در دخترها تقويت نکنيد.

تشويق نکنيد که حرف نزنند و ساکت باشند.

از اظهار نظر آنها استقبال کنيد. حتی اگر نظرات آنها پخته نيست.

اگر رويکرد اجتناب در دخترها تقويت شود روز به روز به داشته های خود شک می کنند.

آنها ديگر نمی توانند از پتانسيل های خود در تکاليف زندگی خوب عمل کنند.

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت‌های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *