شاهین معروفخانی مشاوره اختلالات نوجوانی  / مشاوره افسردگی

شاهین معروفخانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد    گرایش: روانشناسی بالینی
حوزه فعالیت:
مشاوره اختلالات نوجوانی  / مشاوره افسردگی / مشاوره اختلال اضطرابی / مدیریت هیجانات
مشاوره اختلالات رفتاری  / مشاوره وسواس  / مشاوره مهارت های زندگی