معرفی دپارتمان مدرسه

ما در دپارتمان مدرسه تلاش می‌کنیم تا با ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های تخصصی به پیشرفت درسی دانش‌آموزان ایران کمک کنیم و زمینه تقویت و بهبود رفتارهای اجتماعی آن‌ها را فراهم کنیم؛ همچنین با آموزش مهارت‌های لازم برای خوب زیستن آن‌هارا برای ورود به اجتماع‌های بزرگتر مانند دانشگاه، جامعه و محل کار آماده کنیم.

مشاوره‌های فردی، آموزش‌های گروهی، فیلم‌های آموزشی سایکلند، می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند تا بتوانند برنامه‌ی دقیق‌تری را برای رشد و پیشرفت خود داشته باشند و آینده‌ی روشن‌تری را برای خود بسازند.

حوزه های مشاوره مدرسه

مشاوره تحصیلی

آموزش مهارت‌های زندگی

مشاورین این حوزه

آمنه گلعلی‌پور

آمنه گلعلی‌پور

حوزه مدرسه
ملیحه ترابی

ملیحه ترابی

حوزه مدرسه