این پرسشنامه برای بهبود عملکرد مجموعه سایکلند طراحی شده‌است. از اینکه مارا در راستای تحقق این‌ هدف یاری می‌کنید. سپاس‌گزاریم.